2022-11-26

پروژه صنایع فولاد رهام پارس پروژه ای برای جلو گیری از خام فروشی

پروژه صنایع فولاد رهام پارس پروژه ای برای جلو گیری از خام فروشی در سال‌های اخیر که موضوع تحریم‌های اقتصادی و تداوم فشارهای تحریم بر فضای […]
2022-11-26

دلیل اهمیت صنایع فولاد رهام پارس؟

دلیل اهمیت صنایع فولاد رهام پارس؟ هدف شرکت صنایع فولاد رهام پارس، تولید سالانه 2/1 میلیون تن آهن اسفنجی با تأکید بر حفاظت از محیط زیست […]