2022-11-26

صنایع فولاد رهام پارس

صنایع فولاد رهام پارس بررسی تقاضای آهن اسفنجی بیانگر وجود بستر مناسب برای محصولات طرح می‌باشد. در كشور ایران میزان تولید آهن اسفنجی از 6.9 میلیون […]
2022-11-26

پروژه صنایع فولاد رهام پارس پروژه ای برای جلو گیری از خام فروشی

پروژه صنایع فولاد رهام پارس پروژه ای برای جلو گیری از خام فروشی در سال‌های اخیر که موضوع تحریم‌های اقتصادی و تداوم فشارهای تحریم بر فضای […]
2022-11-26

دلیل اهمیت صنایع فولاد رهام پارس؟

دلیل اهمیت صنایع فولاد رهام پارس؟ هدف شرکت صنایع فولاد رهام پارس، تولید سالانه 2/1 میلیون تن آهن اسفنجی با تأکید بر حفاظت از محیط زیست […]
2022-09-03

جلسه پاسخ به ابهامات شرکت کنندگان

جلسه پاسخ به ابهامات شرکت کنندگان در مناقصه epc جهت رفع ابهامات و پاسخ به سوالات شرکت کتتدگان در مناقصه انتخاب پیمانکار epc جلسه ای با […]