2022-09-03

جلسه پاسخ به ابهامات شرکت کنندگان

جلسه پاسخ به ابهامات شرکت کنندگان در مناقصه epc جهت رفع ابهامات و پاسخ به سوالات شرکت کتتدگان در مناقصه انتخاب پیمانکار epc جلسه ای با […]
2022-09-03

مدیرعامل شرکت رهام پارس

برای کاهش مصرف انرژی از فناوری های جدید استفاده می کنیمبرای کاهش مصرف انرژی از فناوری های جدید استفاده می کنیمبرای کاهش مصرف انرژی از فناوری […]
2014-05-09

انتصاب مدیرعامل جدید رهام پارس

انتصاب مدیرعامل جدید رهام پارس