2023-01-07

ویدئو:صحبت های دکتر فرهاد طهماسبی نماینده مردم نیریز، استهبان و بختگان

ویدئو ی صحبت‌های دکتر فرهاد طهماسبی نماینده مردم نیریز، استهبان و بختگان در مراسم آغاز عملیات اجرائی کارخانه صنایع فولاد رهام پارس که در شهرستان بختگان […]
2023-01-07

دکتر فرهاد طهماسبی نماینده مردم نیریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز عملیات اجرایی

دکتر فرهاد طهماسبی نماینده مردم نیریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز عملیات اجرایی کارخانه صنایع فولاد رهام پارس بیان داشتند: با […]
2023-01-07

وزیر صمت در حاشیه آئین عملیات اجرایی کارخانه اظهار داشت:

موقعیت حوزه فولاد در کشور به ویژه در جهان صنعتی از افزایش رو به رشدی برخوردار است و در این راستا در تولید این مواد صنعتی […]
2023-01-07

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم عملیات اجرایی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: در راستای توسعه زیر ساخت های عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی عملیات اجرایی کارخانه تولید آهن اسفنجی صنایع […]