2023-01-07

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم عملیات اجرایی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: در راستای توسعه زیر ساخت های عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی عملیات اجرایی کارخانه تولید آهن اسفنجی صنایع […]
2023-01-07

آغاز اجرای طرح صنعتی آهن اسفنجی صنایع فولاد رهام پارس

عملیات اجرایی طرح صنعتی آهن اسفنجی صنایع فولاد رهام پارس روز پنج شنبه پانزدهم آذر ماه با حضور سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و […]
2023-01-02

برگزاری جلسه مناقصه انتخاب پیمانکار تسطیح زمین پروژه

با برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار تسطیح در محل شرکت صنایع فولاد رهام پارس، و بازگشایی پاکات مناقصه و برسی توسط مشاورین شرکت، در نهایت شرکت آویژه صنعت به عنوان پیمانکار تسطیح انتخاب گردید و مراحل ابلاغ قرارداد به این شرکت آغاز شد.