2023-01-07

آغاز اجرای طرح صنعتی آهن اسفنجی صنایع فولاد رهام پارس

عملیات اجرایی طرح صنعتی آهن اسفنجی صنایع فولاد رهام پارس روز پنج شنبه پانزدهم آذر ماه با حضور سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و […]